Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodní podmínky
Ostov Con Dao Ostrov Con DaoVietnam se nachází v jihovýchodní Asii a jeho východní pobřeží je omíláno Jihočínským mořem. Rozkládá se na 329 566 km2 a táhne se od severu k jihu v délce asi 1 600 km. Země má protáhlý tvar a připomíná písmeno “S”. Na severu se nachází delta Rudé řeky a na jihu delta Mekongu, které jsou spojené úzkou centrální částí. Delty tvoří dohromady velkou část půdy, kde je možné zemědělsky hospodařit. Na severu hraničí Vietnam s Čínou, konkrétně s provincií Jün-nan. Hranice vedou většinou po hřebenech hor, které západně od Rudé řeky dosahují až 2 000 metrů. Na západě země hraničí s Laosem a Kambodžou.
Vietnam je ze třech čtvrtin hornatý. Na severozápadě se nachází pohoří Hoang Lien Son s nejvyšším vietnamským vrcholem Fan Si Pan, vysokým 3 143 metrů. Střední část Vietnamu vyplňuje Annamské pohoří s nejvyšší horou Ngoc Lunh (2 598m), dále tu najdete Kontumskou a (asi známější) Dalatskou náhorní plošinu. Jižní část Vietnamu tvoří převážně rozsáhlá nížina delty Mekongu, která zaujímá těžkopředstavitelných 70 000 km2.
Ve Vietnamu funguje 13 národních parků a mnohem více přírodních rezervací a dalších chráněných území (dohromady tvoří zhruba 3,5% celkové rozlohy státu). Nejzajímavějšími a nejpřístupnějšími (a tudíž i nejnavštěvovanějšími) národními parky jsou Cat Ba (na stejnojmenném ostrově), Ba Be, Ba Vi a Cuc Phuong na severu, Bach Ma v centrální části a Yok Don, Cat Tien a Tam Nong na jihu země. Z mnoha důvodů – k nimž patří i snaha zabránit ekologicko-hydrologickým katastrofám a přitáhnout turisty – se plánuje zlepšení fungování již existujících národních parků a vytvoření nových.